Salvaescales Recta

Salvaescales recta | Opcions

Pic Doble accionador de marxa (opció Premium)
      Fàcil de fer anar, fins i tot per a usuaris amb mobilitat reduïda.

Pic Cinturó de seguretat
      Per la tranquil·litat dels usuaris.

Pic Recolza-braços, seient i recolza-peus plegables
      Dissenyat per faclilitar l´accés a peu a l'escala.

Pic Seient giratori amb bloqueig.
      Permet als usuaris asseure's i aixecar-se còmodament.

Pic Interruptor d'encès / apagat (inclou clau)
      Per evitar l'ús de l'equip per part de persones alienes.

Pic Pantalla de diagnòstic (opció Confort)
      Informa a l'usuari de l'estat del salvaescales en tot moment.

Pic Sensors de seguretat
      Cinc sensors detenen el motor en cas de trobar un obstacle.

Pic Control remot
      Amb el qual podrà fer anar el salvaescales a distància.

Pic Opcionals
      Quan el client requereix d'un acabat especial.

Salvaescales    salvaescales    salvaescales    salvaescales