proteccion_datos proteccion_datos

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 les dades Personals recollits per IMPULSA Solucions Integrals, S.L., a través de formularis, correu electrònic o un altre mitjà anàleg, seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers de caràcter personal dels quals IMPULSA Solucions Integrals, S.L., serà titular i responsable. Amb aquest objecte, IMPULSA Solucions Integrals, S.L., posarà a la disposició dels Usuaris els recursos tècnics adequats perquè prestin de forma inequívoca el seu consentiment, i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, pugui accedir a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.

La incorporació al Fitxer i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure's o donar-se d'alta, l'adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris, el disseny de qualsevol nou element que configuri el portal i l'enviament d'actualitzacions dels serveis. IMPULSA Solucions Integrals, S.L., haurà d'obtenir el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per efectuar tractaments de les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades amb anterioritat.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en tot moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant notificació escrita a: IMPULSA Solucions Integrals, S.L., c/ Rocafort, 53, 08015, Barcelona o a través de l'adreça de correu: info@salvaescales.cat indicant en l'assumpte Protecció de dades

En cas de realitzar-se la notificació via postal, la identitat de l'afectat haurà de quedar acreditada mitjançant fotocòpia del NIF, o del seu passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. En cas de realitzar-se la comunicació via e-mail, la identitat de l'afectat es considerarà acreditada quan el missatge provingui de l'adreça de correu electrònic que l'afectat tingui associada en les bases de dades d'IMPULSA Solucions Integrals, S.L.